Konsulttjänster - kontrollansvarig

Lofab Bygg kan bistå med konsulttjänster i samband med byggprojekt som tex kontrollansvarig eller hjälp med ritningar och bygglovshandlingar.

Kontrollansvarig enligt PBL

Alla byggprojekt som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan- och bygglagen (2010:900). Som certifierad kontrollansvarig enligt PBL kan vi biträda er som byggherre. Detta gör vi genom att upprätta en kontrollplan, se till att kontrollplanen och dess villkor följs samt närvara vid besiktningar, kontroller och tekniska samråd. Vi dokumenterar även byggplatsbesöken, avger utlåtanden till Byggnadsnämnden som underlag för slutbesked samt fungerar som rådgivare och bollplank genom hela projektet.

Ritning och bygglovshandlingar

Vid alla byggprojekt som kräver bygglov eller bygganmälan krävs en viss dokumenation i form av ritningar, situationskartor, kontrollplan, energideklaration, tillgängligetsplan etc. Vi kan hjälpa dig att sammanställa denna dokumentation och se till att din bygglovsansökan blir korrekt.
Vi kan också göra kontruktionsritningar och digitalisera äldre ritningar vid tillbyggnad.