Ritningar och bygglovshandlingar

096a03c54c4809d5173fd8d595a6830b_f303

Vid alla byggprojekt som kräver bygglov eller bygganmälan krävs en viss dokumenation i form av ritningar, situationskartor, kontrollplan, energideklaration, tillgängligetsplan etc.

Vi kan hjälpa dig att sammanställa denna dokumentation och se till att din bygglovsansökan blir korrekt. Vi kan också göra kontruktionsritningar och digitalisera äldre ritningar vid tillbyggnad.

I galleriet nedan finns några exempel på ritningar vi gjort.

Bygglovsritningar